Privacy statement

Privacystatement

Deze tekst is opgesteld en van toepassing op alle producten en diensten van Collier Advies BV,
Kvk nummer 28117306, hierna te noemen Collier Advies.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

  1. Collier Advies verzamelt en verwerkt in opdracht van werkgevers persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van HR-activiteiten en het aansturen van de personeelsadministratie. De rechtsgrond voor de verwerking is de overeenkomst met werkgever en de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de wet op de loonbelasting.
  2. Alle door u aan Collier Advies verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij duidelijk anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Collier Advies aan derden worden bekendgemaakt, behalve als de wet dit vereist of dit door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. 
  3. Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat een arbeidsovereenkomst niet volledig kan worden uitgevoerd en het salaris niet (tijdig) kan worden betaald.
  4. U heeft recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek daartoe indienen bij Collier Advies of werkgever. Collier Advies kan, indien zij een voldoende belang of wettelijke verplichting tot opslag van gegevens heeft, het verzoek, onder opgave van reden (gedeeltelijk) weigeren. Indien u het niet eens bent met een weigering kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Cookies
Collier Advies.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdens uw bezoek aan een website op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen.

Sommige cookies zijn nodig voor het gebruik van de website en andere cookies maken het gebruik van de website makkelijker of maken een gepersonaliseerde ervaring mogelijk. Via 'Instellingen aanpassen' kunt u uw voorkeuren wijzigen.

Functionele cookies
Functionele, in dit geval noodzakelijke, cookies worden gebruikt om de Collier Advies-nl-website gebruiksvriendelijker te maken, zoals het opslaan van bepaalde voorkeuren voor taal en locatie.

Statistische cookies
Collier Advies.nl maakt gebruik van speciale programma’s om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel is om zicht te krijgen op bezoekersaantallen en best bezochte pagina’s. Zo kan Collier Advies.nl de website optimaliseren en beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Advertentiecookies
Collier Advies kan gepersonaliseerde content en relevante aanbiedingen op onze website laten zien op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons)gegevens en gerichte advertenties tonen op andere websites die aangesloten zijn bij het Google display netwerk op basis van analyse welke pagina’s u bezoekt.

Social media
Op Collier Advies.nl zijn buttons opgenomen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en video’s van YouTube. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct delen. Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk wordt aangeklikt.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Browserinstellingen
Toestemming voor plaatsen van deze cookies kan te allen tijde worden herroepen door de gebruiker. Dit kan door de browserinstellingen aan te passen en het aannemen van cookies te weigeren. De herroeping heeft geen terugwerkende kracht.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat soms links naar websites van andere partijen. Deze verwijzingen zijn alleen ter informatie. Collier Advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in die websites vermelde informatie of aanbiedingen.

Tot slot
In verband met nieuwe ontwikkelingen is het mogelijk dat wij de tekst van dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen

 

COLLIER ADVIES | CHOPINSTRAAT 99 2162 VS LISSE | THE NETHERLANDS | T +31 (0)252 866988 | M +31 (0)625123488 | SITEMAP | PRIVACY STATEMENT | INFO@COLLIER-ADVIES.NL
Facebook Twitter LinkedIn